Body and face.

W nowym rozdziale poznamy nazwy części ciała.

Podręcznik – str. 68

 Zadanie 1

Popatrzcie na obrazek. Posłuchajcie nagrania i wskazujcie części ciała Buda (3.18). Posłuchajcie jeszcze raz
i powtarzajcie. (3.19) Postarajcie się zapamiętać nowe słówka.

Zapiszcie nowe słowa w zeszycie:

hands – dłonie

arms – ramiona, ręce

a head – głowa

a body – ciało

legs – nogi

feet – stopy

Zadanie 2

Posłuchajcie wyliczanki o częściach ciała. (3.20). Podczas słuchania klaszczcie w rytm i wymawiajcie części ciała razem z dziećmi z nagrania.

Możecie również poćwiczyć nazwy części ciała korzystając ze strony https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/games/?cc=pl&selLanguage=pl. W tym zadaniu można kliknąć na którąś z części ciała Buda i usłyszeć, jak się nazywa.

Zeszyt ćwiczeń  - str. 67

Zadanie 1 (zadanie do sprawdzenia)

Popatrzcie na obrazek. Holly będzie za chwilę pływać i nurkować. Podpiszcie części jej ciała.

 

A new friend.

Podręcznik – str. 69

Wysłuchacie opowiadania o tym, jak Otter, Holly i Bud zyskali nowego przyjaciela. Przyjrzyjcie się obrazkom
i spróbujcie zgadnąć, co się wydarzy. Słuchajcie nagrania i śledźcie tekst w dymkach. (3.24)

Posłuchajcie kilka razy.

Słownictwo z historyjki:

Help! – Pomocy!

poor – biedny

my – mój

your – twój

pull – ciągnąć

Give me your hand. – Podaj rękę.

Come back. – Wracaj.

 

Zeszyt ćwiczeń – str. 68

Zadanie 1 (zadanie do sprawdzenia)

Ilustracje pochodzą z opowiadania, ale nie ułożono ich w odpowiedniej kolejności. Ponumerujcie je. Możecie skorzystać z podręcznika.

Zadanie 2

Pokolorujcie bohaterów opowiadania i powiedzcie ich imiona.

 

Na Wasze zadania czekam do 12.06.