Dzień dobry raz jeszcze, w tym tygodniu proponuję temat numer 33 ( na dwie lekcje, pomijamy temat 32).. Macie go w podręczniku na s. 186 – 189.

Temat: Odbudowa Królestwa Polskiego.

Temat opowiada o dalszej sytuacji, jaka ma miejsce w Polsce dzielnicowej. Pamiętacie skutki podziału Polski na dzielnice? Spowodowały one osłabienie polityczne i militarne naszego kraju, kolejni książęta piastowscy walczyli ze sobą o władzę i ziemie. Taka sytuacja miała miejsce przez blisko 200 lat. Czyli od momentu podziału w 1138 roku do momentu pierwszych prób zjednoczenia kraju - do mniej więcej 1320 r. Mówiąc potocznie – połączenia go na nowo, czy też poskładania w jedną całość. Będą tego próbować niektórzy książęta , ale uda się to dopiero w 1320 roku niejakiemu Władysławowi , zwanemu Łokietkiem (przydomek od małego wzrostu), nie połączy on naraz wszystkich dzielnic, ale dwie największe: Wielkopolskę i Małopolskę (popatrzcie na mapkę, jaki wówczas kształt miała Polska) – niestety - bez dostępu do morza, wcześniej ziemie pomorskie zajęli Krzyżacy, z którymi walczył Łokietek, ale nie odzyskał tych ziem. Będziemy musieli na to czekać jeszcze długo. Władysław Łokietek koronował się na króla Polski w 1320 roku w Krakowie, to wydarzenie jest uznawane za moment odbudowy Królestwa Polskiego. Spróbujcie uzupełnić temat pod takim samym tytułem w zeszycie ćwiczeń. Chętni mogą przysłać do oceny. Powodzenia i do usłyszenia, pozdrawiam k.ż