Dzień dobry raz jeszcze! Temat  w tym tygodniu – numer 34 (na dwie lekcje). Znajdziecie go w podręczniku na s. 190 – 194.

Temat: Polska Kazimierza Wielkiego.

Temat dotyczy rządów ostatniego władcy z dynastii Piastów. Otrzymał on przydomek „Wielki”, bo wielkich rzeczy dokonał (tak można krótko ująć). Przejął rządy po śmierci swego ojca – Władysława Łokietka. Udało mu się powiększyć terytorium państwa, przyłączył do Polski dzielnicę Mazowsze oraz ziemie, hen na wschodzie – Ruś Halicką. Zwróćcie uwagę na kształt naszego państwa w drugiej połowie XIV wieku. Niestety nie udało się Kazimierzowi odzyskać dostępu do morza, nie chciał on walczyć ciągle z Krzyżakami, zawarł z nimi pokój w Kaliszu w 1343 roku. Kazimierz Wielki dbał o rozwój kraju, rozwinął handel zagraniczny (Polska sprzedawała wówczas dużo zboża, drewna i soli kamiennej), utworzył pierwszy w Polsce uniwersytet, zwany Akademią Krakowską w 1364 roku, aby się tym pochwalić urządził zjazd monarchów w Krakowie, na który zaprosił wielu znanych władców Europy.  Kazimierz, jak wspomniałam wyżej, był ostatnim z rodu Piastów. Miał kilka żon, ale niestety nie doczekał się syna i po jego śmierci wygasła ta dynastia. Spróbujcie wykonać temat  w zeszycie ćwiczeń na s. 86 – 87.  Pozdrawiam i do usłyszenia. k.ż.