Dzień dobry! W tym tygodniu opracujecie temat numer 28, który znajdziecie w podręczniku na s. 162 – 164. Opowiada on dwóch władcach z dynastii Piastów: o Kazimierzu Odnowicielu i Bolesławie Śmiałym ( nazywany też bywał Szczodrym). Z uwagi na swoje dokonania zaznaczyli się w historii Polski. Kazimierzowi udało się odbudować państwo polskie po trudnych latach kryzysu politycznego i najazdach sąsiadów, stąd uzyskał przydomek – „Odnowiciel”, jemu też przypisuje się przeniesienie stolicy Polski z Gniezna do Krakowa (Gniezno bowiem zostało w 1038 roku najechane i zniszczone przez księcia czeskiego Brzetysława). Bolesław Śmiały był synem Kazimierza Odnowiciela i kontynuował politykę wzmocnienia pozycji Polski oraz odnowy religii chrześcijańskiej, która podupadła na skutek wcześniejszych najazdów. Koronował się na króla Polski w 1076 roku, co było wielkim wydarzeniem, ale popadł później w konflikt z biskupem krakowskim Stanisławem. Konflikt ten doprowadził do śmierci biskupa za co król Bolesław popadł w niełaskę i został wygnany z kraju. To wydarzenie okryło go hańbą. Spróbujcie uzupełnić temat w zeszycie ćwiczeń na s.72 – 73, który brzmi : Upadek i odbudowa państwa pierwszych Piastów. Temat przeznaczony na dwie lekcje. Chętni uczniowie mogą przysłać do oceny. Powodzenia i do usłyszenia. Pozdrowionka! K.Ż.