Revision – unit 8.

 

Podręcznik – str. 100

 

Zadanie 1

Uzupełnijcie zdania słowami z ramki.

Zadanie 2

Uzupełnijcie słowa brakującymi literami.

Zadanie 3

Uzupełnijcie zdania czasownikami z nawiasów w czasie present perfect.

Zadanie 4

Popatrzcie na obrazek. Napiszcie pytania i krótkie odpowiedzi używając czasowników w czasie present perfect.

Zadanie 6

Uzupełnijcie dialog.

 

Podręcznik w wersji cyfrowej znajdziecie na stronie internetowej wydawnictwa:

https://elt.oup.com/elt/students/englishplusoptions/lessons/english-plus-options-kl-7-classbook-units-4-8.pdf?cc=pl&selLanguage=pl