Temat: Budowa i działanie narządu wzroku.

Wykonaj notatkę wg punktów str. 195 -199

 1. Wymień podstawowe zmysły człowieka.
 2. Z jakich części składa się narząd wzroku?
 3. Wymień elementy budowy aparatu ochronnego oka.
 4. Wymień budowę gałki ocznej i opisz jakie pełnią funkcje.
 5. Jaką funkcję pełnią receptory wzroku: pręciki i czopki?
 6. Jak powstaje obraz?
 7. Co to jest akomodacja oka?
 8. Na czym polega złudzenie optyczne?

 Temat: Ucho – narząd słuchu i równowagi.

 Str. 200-202

 1. Jak powstaje dźwięk?
 2. Podaj budowę ucha wewnętrznego i zewnętrznego.
 3. Napisz kolejno drogę odbierania dźwięku.
 4. Dlaczego ucho jest zmysłem równowagi?