1. wtorek 21 kwietnia

Temat: Wyrazy złożone – zrosty, złożenia, zestawienia.

 1. Zapoznaj się z tematem z podręcznika – str. 297.

 2. Obejrzyj lekcję: https://www.youtube.com/watch?v=UkYW9KMLaWs

 3. Zapisz w zeszycie notatkę: Typy wyrazów złożonych.

 4. Praca domowa: ćw. 1 i 2 str. 296 -297 (nie wysyłać).

 

 1. środa 22 kwietnia

Temat: Bracia, siostry i kuzyni, czyli o rodzinie wyrazów.

 1. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=asSvut8scIU

 2. Zapoznaj się z tematem w podręczniku str. 299.

 3. Sporządź notatkę w zeszycie. Uwzględnij, co to jest rodzina wyrazów, rdzeń, wyrazy pokrewne, oboczności.

 4. Praca domowa: ćw. 1 , 3, 4 str. 300 (prześlij do sprawdzenia do piątku).

 1. czwartek 23 kwietnia

Temat: W pogoni za marzeniami – Bolesław Leśmian „Dziewczyna”.

 1. Zapoznaj się z tekstem wprowadzającym do podrozdziału Magia świata oraz informacjami na temat Bolesława Leśmiana – str. 188 w podr.

 2. Przeczytaj uważnie wiersz Dziewczyna .

 3. Obejrzyj: https://www.youtube.com/watch?v=g8bh3BSHtIU

 4. Zastanów się:

 • Jaką funkcję pełni mur w świecie przedstawionym?

 • Dlaczego bracia chcieli ten mur rozbić?

 • Dlaczego cienie, a później młoty, kontynuowały pracę braci?

 • Jaki był efekt wysiłków podjętych przez bohaterów?

 • Czego symbolem może być postać dziewczyny?

 1. Zapisz notatkę:

Bracia, cienie i młoty symbolizują dążenie ocelu, do zrealizowania jakichś idei. Rozbijanie muru to konkretne działanie, chęć realizacji marzeń czy wcielanie w życie planów. Dziewczyna symbolizuje cel wszelkich dążeń (szczęście), a mur – wszelkie przeciwności losu. Pustka, jaką za murem odkrywają młoty, może oznaczać prawdę, że choć marzenie jest nieosiągalne dla człowieka, liczy się sam wysiłek, samo podjęcie walki.

 1. Sprawdź w Internecie, jakie są charakterystyczne cechy ballady i podaj argumenty, że wiersz „Dziewczyna” to ballada (nie wysyłaj).


 1. piątek 24 kwietnia

Temat: Skróty i skrótowce.

 1. Obejrzyj film o skrótowcach: https://www.youtube.com/watch?v=PVcEnLzyh3I

 2. Obejrzyj film o skrótach: https://www.youtube.com/watch?v=oIU-euPtGAQ

 3. Zapoznaj się z tematem w podręczniku str. 301-302.

 4. Sporządź w zeszycie notatkę na temat rodzajów skrótowców.

 5. Praca domowa: ćw. 1/302 z podręcznika (notatkę i ćwiczenie prześlij do sprawdzenia do wtorku).

Zakończyliśmy omawianie słowotwórstwa. Na następnej lekcji będzie powtórzenie, a wkrótce czeka was sprawdzian. ;)