Temat: Jak wybrać szkołę?

Przeanalizuj ofertę edukacyjną trzech wybranych przez siebie szkół.

Tabela wyboru

Wypełnij tabelę. W kolumnie 1. wypisz te czynniki, które są dla Ciebie istotne.

W kolumnie 2., 3., 4. w miejsce kropek wpisz szkoły lub oddziały/zawody, którymi jesteś zainteresowany/a, poniżej wpisz punkty w skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza, że szkoła NIE zapewni spełnienia tego kryterium, 6 – spełni oczekiwania całkowicie.

 

Przykład

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

To co dla Ciebie ważne

Szkoła nr 1

Matematyczno-geograficzny

– LO

Szkoła nr 2

Technik organizacji

reklamy – Technikum

Szkoła nr 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Odległość od domu

6

4

 

Wysokie wyniki matur

4

5

 

Wyposażenia szkoły

4

4

 

Pewna praca po ukończeniu

3

5

 

Podlicz punkty

Suma: 17

Suma: 18

Suma:

 

Twoje wybory

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

To co dla Ciebie ważne

Szkoła nr 1

 

Szkoła nr 2

 

Szkoła nr 3

 

Odległość od domu

 

 

 

Wysokie wyniki matur

 

 

 

Wyposażenia szkoły

 

 

 

Pewna praca po ukończeniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podlicz punkty

Suma:

Suma:

Suma: