1. Tematy do realizacji do 26 kwietnia 2020 r.:

 1. Tradycje i zwyczaje wielkanocne – prezentacja multimedialna (max. 10 slajdów).

 2. Moje bezpośrednie przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania – test wiedzy o Sakramencie Bierzmowania.

 3. Siedem jak Sakramenty: Bierzmowanie – obejrzenie filmu pt. „Siedem jak Sakramenty: Bierzmowanie” – portal YouTube.pl

 4. Owoce Ducha Świętego - obejrzenie filmów na portalu YouTube.pl pt.:

 • Owoce Ducha Świętego [#01] – Czemu akurat dwanaście?

 • Owoce Ducha Świętego [#02] – Miłość

 • Owoce Ducha Świętego [#03] – Radość

 • Owoce Ducha Świętego [#04] – Pokój

 • Owoce Ducha Świętego [#05] – Cierpliwość

 • Owoce Ducha Świętego [#06] – Uprzejmość

 • Owoce Ducha Świętego [#07] – Dobroć

 • Owoce Ducha Świętego [#08] – Wspaniałomyślność

 • Owoce Ducha Świętego [#09] – Łaskawość

 • Owoce Ducha Świętego [#10] – Wierność

 • Owoce Ducha Świętego [#11] – Skromność

 • Owoce Ducha Świętego [#12] – Wstrzemięźliwość

 • Owoce Ducha Świętego [#13] - Czystość

 1. Liturgia Sakramentu Bierzmowania – opanować elementy Mszy Św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania. – dostępna pod adresem:

http://parafia-honorata.pl/userfiles/file/Pliki%20PDF/Liturgia%20Sakramentu%20Bierzmowania.pdf


Ks. mgr Przemysław Jermak - Katecheta w ZSS w Lipsku