Dzień dobry! Witam po świątecznej przerwie i na piątkową lekcję (tj. 17 IV ) proponuję temat numer 27 w podręczniku, s. 171 – 174.

Temat: Bunty społeczne w latach 1968 – 1970.

Temat opowiada o końcowym okresie rządów Władysława Gomułki. W początkowym czasie miała miejsce tzw. „mała stabilizacja”, poprawiły się nieco warunki życia zwykłych obywateli, ale z czasem władze komunistyczne powróciły do ograniczania swobód (brak wolności słowa, cenzura). Pod koniec lat 60. XX wieku W. Gomułka zapowiada podwyżki cen żywności na niektóre produkty, co spowodowało oburzenie społeczne. Robotnicy Stoczni Gdańskiej organizują strajk na szeroką skalę, a w innych miastach dochodzi do manifestacji ulicznych. Władze, aby rozpędzić demonstracje użyły siły, zginęło w sumie 18 osób. W efekcie tych wydarzeń, władze wycofały się z podwyżek cen żywności, a W. Gomułka został usunięty ze stanowiska. Jego funkcję przejął Edward Gierek. Zapoznajcie się z tematem, przyjrzyjcie się zdjęciu na s. 173 i przeanalizujcie tekst źródłowy na s. 174, tekst ten dotyczy fotografii.

W ramach notatki, pod tematem przepiszcie skrót z s. 174 (informacje w żółtym polu, trzy punkty). To na tyle. Do usłyszenia, pozdrowionka!