TEMAT: „EKOLOGIA” – POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI.

Zapisz temat w zeszycie.

Przeczytaj „Podsumowanie” z podręcznika – str.129 -132.

W zeszycie wykonaj wszystkie zadania „Sprawdź się” – str.132 -133 .