Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

PRZEDSZKOLE:

  1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – od dnia 25 lutego 2021 r. do 12 marca 2021 r.
  2. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola – od dnia 1 marca 2021 r. do 26 marca 2021r

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów – do dnia 8 kwietnia 2021 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA:

  1. Składanie zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej  dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły – od dnia 25 lutego 2021 r. do 12 marca 2021 r.
  2. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej  dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, w przypadku gdy szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami – od dnia 1 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów – do dnia 8 kwietnia 2021 r.