Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

  W sobotę, 19 czerwca, pomimo lejącego się z nieba żaru, harcerze z naszej drużyny udali się do Kamiennej Nowej (baza harcerska „Kamionek”), aby wziąć udział w zbiórce Hufca ZHP Sokółka.

Była to świetna okazja do spotkania z innymi drużynami i integracji po tak długim okresie lockdownu. Po uroczystym rozpoczęciu zbiórki wzięliśmy udział w grze terenowej, której tematem przewodnim była postać bohatera hufca, hm. Witolda Biziuka. Zbierając informacje i rozwiązując kolejne zadania harcerze mieli okazję poznać bliżej tę tak ważną dla naszego hufca postać. Po powrocie do bazy każda drużyna wykonała plakat na jego temat, aby potem móc zabrać go do swojej harcówki. Po obiedzie odbyło się spotkanie wszystkich uczestników zbiórki w kręgu. Odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, kim jest dla nas bohater, a także spędziliśmy miło czas przy dźwiękach gitary i śpiewie harcerskich piosenek. Harcerze zgodnie stwierdzili, że spotkanie było udane i w przyszłości również chętnie wezmą udział w podobnych wydarzeniach.