Dzień dobry, pracujemy dalej zdalnie. W tym tygodniu proponuję jeden temat (na dwie lekcje), numer 30, s.185 – 188 w podręczniku. Przepiszcie go do zeszytu:

Temat: Rewolucja Solidarności 1980 – 1981.

Jako skrót proponuję notatkę do zeszytu, którą macie na s. 188 (w żółtym polu, cztery punkty). Temat ten dotyczy jednego z najważniejszych wątków najnowszej historii Polski, opowiada o słynnym ruchu związkowym, jakim stała się „Solidarność” z Lechem Wałęsą na czele. Związek ten skupiał w swych szeregach tysiące robotników (m.in. stoczniowców z Trójmiasta) i chciał walczyć o swobody demokratyczne, jak też o poprawę warunków bytowych. Nie był wygodny dla władz komunistycznych, o czym przeczytacie głównie na s. 186. Wielu czołowych działaczy  „Solidarności” spotkały represje. O tym , więcej w kolejnym temacie. Chcę, byście zapoznali się z tekstem źródłowym na s. 185 i odpowiedzieli pisemnie na dwa pytania, znajdujące się poniżej. Dotyczą one 21 słynnych postulatów gdańskich, macie ich tam kilka. Należy wskazać, które z nich dotyczyły spraw ekonomicznych (czyli dotyczących w sumie spraw bytowych), a które politycznych. Swoje odpowiedzi odeślijcie do 15 maja. Powodzenia, pozdrawiam k.ż.