Dzień dobry raz jeszcze, w tym tygodniu  zrealizujcie temat numer 31 (na dwie lekcje). Macie go w podręczniku na s. 178 – 181.

Temat: Rozbicie dzielnicowe.

Temat opowiada o dalszej sytuacji, jaka ma miejsce w państwie Piastów po śmierci Bolesława Krzywoustego. Pamiętacie tego władcę, to on podzielił Polskę na dzielnice, dając każdemu synowi jakąś ziemię. Sądził, że w ten sposób uchroni państwo od wojen bratobójczych i pomylił się. Po jego śmierci, synowie, a później też wnukowie walczyli  wydzierając sobie niektóre ziemie, dzielili też dzielnice na mniejsze kawałki  - stąd powstało określenie  - rozdrobnienie dzielnicowe Polski. Osłabiło to nasz kraj. Polska przeżywała wówczas kryzys polityczny. Tę sytuację wykorzystali  wrogowie, najechali nasz kraj. Byli to między innymi Mongołowie ( przybyli z dalekiej Azji) i Krzyżacy.  Spróbujcie uzupełnić temat w zeszycie ćwiczeń na s. 80 – 81. Chętni mogą odesłać do oceny. Powodzenia i do usłyszenia. Pozdrowionka k.ż.