"Leśne ślady do wolności"

  • Drukuj

   Uczniowie ZSS w Lipsku z klas II – III gimnazjum i klas VII szkoły podstawowej wzięli udział w trzech  terenowych warsztatach historycznych
zorganizowanych przez Nadleśnictwo Augustów oraz Stowarzyszenie Miłośników Kawalerii z Suwałk.
  Nasi uczniowie pogłębili wiedzę na temat historii lokalnej oraz zdobywali umiejętności, jak: fechtunek szablą czy posługiwanie się lancą. Dowiedzieli się  też wiele o koniach służących w wojsku, jak i o roli polskiej kawalerii.

  Pierwszy wyjazd na Kozi Rynek – 30 I 2018 roku dotyczył powstania styczniowego w powiecie augustowskim. Nasi uczniowie zdobyli pierwszy proporzec związany z barwami i emblematami tego wydarzenia historycznego.
  Drugi wyjazd – 8 VI 2018 roku – na trasie: Lipsk – Kolnica – Balinka dostarczył wiedzy o walkach partyzanckich w Puszczy Augustowskiej podczas II wojny światowej. Uczniowie wraz z opiekunami przeszli część trasy na „Szlaku Orła Białego”. Mieli okazję zobaczyć zrekonstruowaną ziemiankę partyzancką.
  Trzeci z kolei wyjazd związany był ze szlakiem powstania listopadowego w naszym regionie. Miał on miejsce 14 VI 2018 roku nad jezioro Drweństwo koło Rajgrodu. I tym razem, nasi uczniowie mieli okazję przypomnieć lub poznać historię polskiej kawalerii działającej jeszcze do czasów II wojny światowej na ziemi augustowskiej i suwalskiej, mogli również postrzelać z broni prochowej, powalczyć na szable i posłużyć się lancą. Zdobyli kolejny – trzeci proporzec z emblematami powstania listopadowego.
Były to żywe i niezapomniane lekcje historii, przypominające o ważnych wydarzeniach z naszej przeszłości.