TEMAT: KRĘGOWCE STAŁOCIEPLNE – POWTÓRZENIE WIADOMOSCI.

Przeczytaj informacje z podręcznika – „Podsumowanie” – str. 143 – 144

Temat zapisz w zeszycie. W zeszycie wykonaj zadania 1 – 7 ze str. 145.

Sprawdź swoje wiadomości grając w ruletką „Kręgowce stałocieplne” - https://wordwall.net/pl/resource/1829583/biologia/kr%C4%99gowce-sta%C5%82ocieplne