Dla rodziców

  • Drukuj

Kontakty z rodzicami obejmują:

  • zebrania ogólne,
  • zebrania w grupach,
  • spotkania z pielęgniarką przedszkolną, psychologiem, logopedą
  • zajęcia otwarte dla rodziców,
  • uczestnictwo rodziców w uroczystościach przedszkolnych,
  • rozmowy indywidualne z nauczycielkami,
  • tablice informacyjne dla rodziców.

Zapraszamy wszystkich rodziców zainteresowanych edukacją swojego dziecka.