Temat: Ćwiczenia w pisaniu wzorów sumarycznych i nazw związków chemicznych.

Aby poprawnie napisać wzory sumaryczne lub ich nazwy trzeba zawsze mieć przed oczyma wartościowości pierwiastków str. 237 podręcznik lub osoby chętne mogą nauczyć się wartościwosci  pierwiastków na pamięć.

Zapamiętaj! Jeżeli pierwiastek ma tylko jedną wartościowość  (np. sód jest tylko jednowartościowy, to oznacza że ma tylko jedną wartościowość, albo glin jest tylko trójwartościowy , a więc ma tylko jedną wartościowość), to w nazwie nie podajemy wartościowości tego pierwiastka.

Przykład:AlCl3 – chlorek glinu (a nie chlorek glinu (III))

                    Na2O –tlenek sodu (a nie tlenek sodu (I)

Jeżeli pierwiastek ma kilka wartościowości wówczas poszczególne wartościowości musimy uwzględniać w nazwie.

Zad. 1 Napisz wzór sumaryczny na podstawie jego nazwy.(albo wydrukuj i wklej do zeszytu albo przepisz do zeszytu)

a)tlenek azotu (I)- N2O

 1. b) tlenek azotu (II)-NO
 2. c) tlenek azotu (III)-N2O3
 3. d) tlenek azotu (IV)-NO2
 4. e) tlenek azotu (V)-N2O5
 5. f) tlenek glinu-Al2O3

g)tlenek magnezu- Mg O

 1. h) jodek wapnia-Ca J2
 2. i) bromek potasu- K Br
 3. j) fluorek litu-Li F

k)siarczek wapnia – Ca S

l)siarczek sodu-Na2S

m)siarczek żelaza (III)- Fe2S3

n)chlorek sodu- Na Cl

o)chlorek miedzi (II)- CuCl2

 1. p) chlorek miedzi (I)- Cu Cl
 2. r) tlenek ołowiu (IV)- PbO2
 3. s) tlenek węgla (II)- CO
 4. t) tlenek węgla (IV)- CO2

w)wodorek glinu-Al H3

 

 

 

 

Zad.2 Nazwij związek chemiczny na podstawie wzoru sumarycznego:

a)SO  - tlenek  siarki (II)

 1. b) SO2 - tlenek siarki (IV)

c))SO - tlenek siarki (VI)

d)MnO  - tlenek manganu (II)

e)Mn2O- tlenek manganu (III)

f)FeCl- chlorek żelaza (II)

 1. g) PbO2 - chlorek ołowiu (IV)
 2. h) MgF2 - fluorek magnezu

i)AlCl- chlorek glinu

j ) SiO  - tlenek krzemu (II)

k)CaBr- bromek wapnia

l)Fe2O3  -  tlenek żelaza (III)

 1. m) HgO - tlenek rtęci (II)

n)Ni J- Jodek niklu (III)

 1. o) Ag2O - tlenek srebra (I)

p)BaCl2 -  chlorek baru

r)Hg2S – siarczek rtęci (I)

s)PbS- siarczek ołowiu (IV)

t)Sb2O5  - tlenek antymonu (V)

w)Mn2O7  - tlenek manganu (VII)