Wywiadówka

  • Drukuj

Spotkanie z rodzicami uczniów
ZSS w Lipsku
16.04.2015r. (czwartek) o godz. 15:10.

Porządek:
1. Spotkanie z wychowawcami w klasach – informacja o wynikach nauczania i zachowania, sprawy bieżące.
2. Konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów.