Spotkanie z rodzicami

  • Drukuj

19 listopada (czwartek) spotkanie z rodzicami uczniów ZSS w Lipsku o godz. 15.10

SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI W KLASACH:

  • omówienie postępów w nauce i zachowaniu;
  • pedagogizacja na temat: SP - Praca domowa „Jak pomóc dziecku?" Gimnazjum- Szukamy odpowiedzi na pytanie: "Czy znam własne dziecko?"
  • sprawy bieżące klasy i szkoły;
  • możliwość konsultacji z nauczycielami przedmiotu.