Poniedziałek 06.04.2020r.
Temat:   Чем   они интересуются?
Odmianę czasownika   заниматься   ,   интересоваться   macie w podręczniku na str. 77 zad. 4. Proszę przeczytać uważnie. Zwróćcie szczególną uwagę na odmianę czasownika   интересоваться   .
Proszę zapisać pod tematem:
(zajmować się )      заниматься      чем? спор т   ом   (   r   .   m   .)   , музык   ой   (   r   . ż.)
(interesować się)    интересоваться   чем? театр ом   (   r   .   m   .), мод   ой    (   r   . ż.)
Proszę wykonać w zeszycie przedmiotowym:
Zad.5/77 (zapisz 4 pełne zdania)

Zad.6/78 (przetłumacz 4 zdania na j. ros.)


Środa 08.04. 2020r.
Temat:   Интересы школьников.
Proszę przeczytać krótki tekst o zainteresowaniach młodych ludzi- zad.11a /79 podręcznik

Pod tekstem macie 5 zdań fałszywych i prawdziwych. W zeszycie przedmiotowym zapiszcie te   zdania ( tam gdzie trzeba zdania fałszywe zamieńcie na zdania prawdziwe)

Proszę wykonać zad.10/79
Kontakt na Messengerze.