Baśń, legenda i realizm w "Balladynie" J.Słowackiego

Temat: Baśń, legenda i realizm w "Balladynie" J.Słowackiego.

Bardzo proszę wyjaśnić na podstawie dostępnych źródeł terminy:  baśń, legenda, realizm.

Objaśnienia zapisujemy w zeszycie.

Notatka: Bohaterów dramatu J. Słowackiego możemy podzielić na:
- baśniowych,
- legendarnych,
- realistycznych.

Motyw- temat, postać, która pojawia się w różnych utworach literackich, sztuce. Element przetwarzany przez wielu twórców.

MOTYWY BAŚNIOWE

A. Postaci: Goplana, Skierka, Chochlik;

B. Wydarzenia:
- wybieranie żony przez księcia wśród ubogich dziewcząt;
- dobra i zła córka;
- Czary Goplany;
- Przemiany Grabca;
- wpływ wróżki na losy ludzi;
- walka dobra ze złem;

- silny związek człowieka z przyrodą;
- zło zostaje ukarane.

MOTYWY LEGENDARNE

A. Postaci: Pustelnik - Popiel III

B. Wydarzenia:
- cudowne pochodzenie korony Popiela;
- chłopski rodowód Popiela;
- opowieści pustelnika;
- pieśń o malinach;
- wydanie na siebie wyroku przez Balladynę (podobne wydarzenie było za czasów Mieszka Starego).


REALIZM

A. Postaci: Balladyna, Alina, wdowa, Kirkor, Grabiec,  Kostryn, służba, wieśniacy;

B. Wydarzenia:
- uczucia i czyny Balladyny;
- walka o władzę;
- zachowanie wieśniaczek (zazdrość, obmowa);
- los wdowy opuszczonej przez córkę;
- bezmyślność wiecznie pijanego Grabca;
- szukanie idealnej miłości przez Filona;
- miejsce wydarzeń - okolice jeziora Gopło.

 

Notatkę wpisujecie do zeszytu.

Praca domowa.

  1. Jaka rolę w dramacie odgrywa korona Popielidów?

W punktach przedstaw dzieje tego rekwizytu.

Będę pytała z tego materiału w czwartek 23.04.20 r.