What music do you like?

 

Podręcznik – str. 80 – 81

 

Zadanie 1 (zadanie do sprawdzenia)

Uzupełnijcie tabelę słowami z quizu (pisane na niebiesko) i postarajcie się dodać po 2 własne słowa do dwóch pierwszych kategorii. Nowe słowa przetłumaczcie.

Zadanie 2

Rozwiążcie quiz i zapiszcie odpowiedzi.

Zadanie 3 (zadanie do sprawdzenia)

Przerysujcie tabelę i, słuchając wypowiedzi, uzupełnijcie dwie pierwsze kolumny. W kolumnie „Opinion” narysujcie właściwy symbol.

Zadanie 4

Przeanalizujcie wyrażenia (key phrases). Zapiszcie i przetłumaczcie te, które są dla was nowe. Tłumaczenie znajdziecie w słowniczku w zeszycie ćwiczeń. Wysłuchajcie wypowiedzi jeszcze raz.
W trzeciej kolumnie tabeli wpiszcie wyrażenia, których użyły poszczególne osoby.

Zadanie 5

Odpowiedzcie na wszystkie 3 pytania do każdego fragmentu muzycznego.

 

Zeszyt ćwiczeń – str. 28

Zadanie 1 i 2 (zadanie do sprawdzenia)

 

 

The song lyrics – reading.

Podręcznik – str. 82

 

Zadanie 1

song lyrics – tekst piosenki

Przeczytajcie tekst i zapiszcie odpowiedzi na pytania.

Zadanie 2

Wysłuchajcie tekstu i przeczytajcie go jeszcze raz. Oceńcie, czy podane zadnia są prawdziwe czy fałszywe. Do każdego zdania napiszcie komentarz według podanego wzoru wpisując imię i słowa
z piosenki jako wyjaśnienie.

I think it’s true / false because … (imię) says… (tekst piosenki)

Zadanie 3 (zadanie do sprawdzenia)

Przetłumaczcie słowa i uzupełnijcie zdania.

 

Plans and predictions for the future.

 

Podręcznik – str. 83

  • Wyrażenia “be going to” używamy, gdy mówimy o planach i zamiarach (plans and intentions).

np.: I’m going to become a nurse. – Planuję / Zamierzam zostać pielęgniarką.

Korzystając z linku https://agendaweb.org/verbs/future-be-going-to-exercises.html możecie obejrzeć filmik wyjaśniający użycie tego wyrażenia.

 

Zadanie 1

Uzupełnijcie zdania korzystając z tekstu ze str. 82.

Zadanie 2 (zadanie do sprawdzenia)

 

  • „Will” używamy, gdy mówimy o przewidywaniach, prognozach na przyszłość.

Will + infinitive (bezokolicznik)

np.: I think he’ll be rich one day. (Myślę, że kiedyś będzie bogaty.)

Na stronie https://agendaweb.org/verbs/future-simple-exercises.html możecie obejrzeć filmik porównujący użycie be going to i will.

 

Zadanie 4

A plan or a prediction? Czym są poszczególne zdania?

Zadanie 5 (zadanie do sprawdzenia)

 

Zeszyt ćwiczeń – str. 28

Zadanie 3 i 4 (zadania do sprawdzenia)

 

Na wskazane zadania czekam do 24.04. Bardzo proszę o terminowe przysyłanie zadań.