Dyrekcja

  Drektorem Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku jest mgr Maria Bieciuk; w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki od 9:00 do 11:00. Wicedyrektorem jest mgr Teresa Sapieha.