Planowane spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2016/17

  • Wrzesień 2016 r. - spotkania z rodzicami dzieci w grupach przedszkolnych, wybór rad oddziałowych i przedstawiciela do Rady Rodziców, sprawy organizacyjne;
  • 22 września 2016 r. – spotkanie z wychowawcami, wybór rad oddziałowych i przedstawiciela do Rady Rodziców, przedstawienie wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów, sposobu sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkami i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć i zachowania, zapoznanie z dokumentami szkoły: Statut ZSS, WZO; przedstawienie programu nauczania wychowania do życia w rodzinie (kl. 5 i 1 gimnazjum); zapoznanie i rodziców klas 1,2,3,4,5 SP i klas 1 i 2 gimnazjum z regulaminem wypożyczania i korzystania z darmowych podręczników – podpisanie oświadczeń; w klasach II gimnazjum – przedstawienie regulaminu realizacji projektów edukacyjnych; egzamin gimnazjalny – ogólne zasady kl. 3, wybór języka obcego;
  • 17 listopada 2016 r. –przekazanie informacji o wynikach w nauce i zachowaniu;
  • 19 stycznia 2017 r. – spotkanie wychowawców z rodzicami, przekazanie informacji o ocenach semestralnych z przedmiotów i ocenie zachowania;
  • 27 kwietnia 2016r. – spotkanie wychowawców z rodzicami, przekazanie informacji o wynikach w nauce i zachowaniu, przekazanie wyników diagnozy "Osiągnięcie gotowości szkolnej" – ( do końca kwietnia).
  • 12 maja 2017 r. - poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów i ocenie rocznej zachowania.

Statystyki

Odsłon artykułów:
2280064

Ogląda nas

Odwiedza nas 151 gości oraz 0 użytkowników.

Strona główna Wydarzenia Ogłoszenia Planowane spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2016/17