Temat: Kwas metanowy.

Str.161 -163

 1. Napisz wzór sumaryczny i strukturalny kwasu metanowego.
 2. Napisz nazwę zwyczajową i nazwę systematyczną kwasu metanowego.
 3. Napisz równanie reakcji dysocjacji kwasu metanowego (mrówkowego), str. 162 (podpisz substraty i produkty tej reakcji).
 4. Napisz równanie reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego kwasu metanowego.
 5. Napisz właściwości chemiczne i fizyczne kwasu metanowego.
 6. Znaczenie kwasu metanowego.

Temat: Kwas etanowy.

Str.164 -168

 1. Napisz wzór sumaryczny i strukturalny kwasu etanowego.
 2. Napisz nazwę zwyczajową i nazwę systematyczną kwasu etanowego.
 3. Napisz równanie reakcji fermentacji octowej, podpisz substraty i produkty. Str.164
 4. Napisz równanie reakcji dysocjacji kwasu etanowego, podpisz substraty i produkty reakcji.
 5. Zapoznaj się z doświadczeniem 29 na str.165, napisz obserwacje i wnioski, oraz reakcję  w formie cząsteczkowej i jonowej  (podpisz substraty i produkty ) kwasu octowego z magnezem.
 6. Zapoznaj się z doświadczeniem 30, str.166- napisz obserwacje i wnioski oraz reakcję w formie cząsteczkowej i jonowej (podpisz substraty i produkty).
 7. Zapoznaj się z doświadczeniem 31, napisz obserwacje i wnioski, reakcję w formie cząsteczkowej i jonowej (podpisz substraty i produkty).
 8. Zapisz reakcję spalania całkowitego kwasu octowego.
 9. Jak tworzy się nazwy soli kwasów karboksylowych?
 10. Napisz właściwości fizyczne i chemiczne kwasu etanowego.

 

W każdy poniedziałek udzielam konsultacji w godz. 9 – 11. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to proszę dzwonić na mój prywatny Messenger.

Nie wszystkie prace jeszcze otrzymałam z zeszłego tygodnia. Proszę pamiętać, że to jak pracujecie zdalnie będzie kluczowe przy wystawieniu ocen na koniec roku szkolnego z chemii.

                                                                                                                                  Renata Wnukowska