Spotkanie z rodzicami uczniów ZSS w Lipsku

  • Drukuj

19.01.2017 r. (czwartek) o godz. 15:10

Porządek:
1. Spotkanie ogólne – hol na I piętrze

  • Występ Małej Pasji
  • przedstawienie wyników klasyfikacji półrocznej

2. Spotkanie z wychowawcami w klasach:

  • przedstawienie wyników nauczania i zachowania za I półrocze roku szkolnego 2016/17;
  • przedstawienie programu nauczania wychowania do życia w rodzinie – klasy 5-te SP i klasy: 2C,3A,3B gimnazjum
  • egzamin gimnazjalny - klasy trzecie, ogólne zasady.
  • sprawy różne klasy i szkoły;

  Klub Misyjny „Rafiki" zaprasza również na kiermasz własnoręcznie uszytych zabawek w ramach akcji charytatywnej.