„W zdrowym ciele, zdrowy duch"

„W zdrowym ciele, zdrowy duch"-
program edukacyjny
Gimnazjum im. Stefana Batorego w Lipsku.
Opracowany na podstawie programu
,,Trzymaj formę" w roku szk. 2016/2017.

  W II półroczu roku szk. 2016/2017 młodzież klas I A i I B naszego gimnazjum przystąpiła do realizacji programu ,,Trzymaj formę"

  Program „Trzymaj formę" współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności" w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.
Celem programu „Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

  Główne założenia:
1. Rozwijanie aktywności fizycznej młodzieży szkolnej.
2. Wyrabianie aktywnego stosunku do zdrowia własnego i innych.
3. Kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego, wartościowania sposobu jego zagospodarowania.
4. Rozpowszechnianie zasad zdrowego stylu życia w środowisku szkolnym i lokalnym.
5. Kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia wśród młodzieży.
6. Integracja szkolnej grupy rówieśniczej.
7. Zdobywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez młodzież.
8. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
9. Kształtowanie systemu wartości.
10. Stworzenie jednolitego i kompleksowego oddziaływania profilaktycznego na młodzież (rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi szkoły, osoby wspierające).
11. Udostępnianie młodzieży prezentowania własnych umiejętności plastycznych, informatycznych, aktorskich, literackich i organizacyjnych.

  Uczestnicy: uczniowie, rodzice/prawni opiekunowie, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy klas I, pielęgniarka szkolna.

Statystyki

Odsłon artykułów:
2396150

Ogląda nas

Odwiedza nas 124 gości oraz 0 użytkowników.

Strona główna Gimnazjum "Trzymaj formę" „W zdrowym ciele, zdrowy duch"