TEMAT: „AMERYKA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA” – POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI.

Zapisz temat w zeszycie.

Przeczytaj „Podsumowanie” z podręcznika – str. 143.

W zeszycie pisemnie wykonaj zadania „Sprawdź się” – str. 149 – 150 (wszystkie).