List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

Drodzy rodzice i uczniowie klas trzecich gimnazjum!

  Istnieje możliwość ubiegania się o stypendia naukowe w ramach programu „Marzenie o nauce" realizowanego przez Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC.
  W rekrutacji mogą wziąć udział uczniowie trzecich klas gimnazjów, którzy zamieszkują stale w miejscowości do 30 tys. mieszkańców. Stypendia przyznawane są kandydatom, którzy osiągnęli semestralną średnią ocen na poziomie nie niższym niż 4,5 (lub są laureatami i/lub finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych), a dochód w ich rodzinie nie przekracza 900 zł netto na osobę.

Czytaj więcej: Drodzy rodzice i uczniowie klas trzecich gimnazjum!

INFORMACJE DLA RODZICÓW

1. Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków

  Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie ma prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również mogą zapisać je do pierwszej klasy - w takim przypadku niezbędna jednak jest opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

2. Ponowne zapisanie dziecka do klasy I lub II (wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej)

 • Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, mogą - na wniosek rodziców - kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej. Jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 • Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., mogą – w roku szkolnym 2016/2017 - kontynuować naukę w klasie II.

3. Wychowanie przedszkolne
  Od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie dzieci 4- i 5-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, a od 1 września 2017 r. - także dzieci 3-letnie.

Podkategorie

 • Ubezpieczenie NNW

    Po zaistniałym nieszczęśliwym wypadku uprawnieni do otrzymania świadczenia tj. rodzic, opiekun ustawowy bądź poszkodowany po zakończonym leczeniu powinien:

  • pobrać i wypełnić druk zgłoszenia roszczenia dostępny w sekretariacie placówki edukacyjnej oraz złożyć je w biurze agenta, wysłać na adres listem poleconym lub na skrzynkę e-mail:

  Kapitał Krzywiec
  15-003 Białystok
  ul. Sienkiewicza 81/3 lok. 109
  tel./fax 85-676-10-40
  tel. 531-499-933
  601-373-094
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  www.kapital.net.pl

  • wraz z drukiem zgłoszenia roszczenia należy dołączyć kserokopię dokumentacji medycznej informującej o rodzaju zdarzenia, przebiegu leczenia, kartę informacyjną ze szpitala, potwierdzenie zakończenia leczenia.

    Ogólne warunki ubezpieczenia wraz z postanowieniami odmiennymi są dostępne w sekretariacie placówki oświatowej, biurze agenta KAPITAŁ-KRZYWIEC oraz w Oddziale T.U. InterRisk S.A. Vienna Insurance Group ul. Warszawska 34,15-062 Białystok, tel. 85 743-58-07.
  W przypadku trudności przy wypełnieniu druku zgłoszenia roszczenia służymy pomocą telefonicznie bądź osobiście w biurze agenta.
    Wypłatę świadczenia T.U. dokonuje przekazem na adres domowy lub na podany numer rachunku bankowego w druku zgłoszenia roszczenia.

  BIURO AGENTA KAPITAŁ – KRZYWIEC
  CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
  W GODZINACH 8.00 – 18.00

    Jednocześnie informujemy, iż każdej osobie ubezpieczonej w ramach polisy szkolnej przysługuje bon zniżkowy w wysokości 50 zł. na ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe w T.U. InterRisk do wykorzystania w naszym biurze.

Statystyki

Odsłon artykułów:
2395325

Ogląda nas

Odwiedza nas 68 gości oraz 0 użytkowników.