Od 1 października 2019 r. w Szkole Podstawowej w Lipsku realizowany jest projekt edukacyjny pt. „Tablet i fiolka- naukowa demolka”. Głównym celem projektu jest wsparcie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, tj. umiejętności matematyczno- przyrodniczych, TIC, innowacyjności, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy poprzez realizację projektu edukacyjnego.

  W Szkole Podstawowej w Lipsku od 1 października 2019 r. realizowany jest projekt pn. „Tablet i fiolka- naukowa demolka”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

  Projekt adresowany jest do uczniów kl. III-VI. Bierze w nim udział 100 uczniów i 11 nauczycieli.