Dni wolne od zajęć

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku

2-3 listopada 2017 r. (czwartek i piątek).

Rodzice pracujący  zgłaszają dzieci do opieki świetlicowej w tych dniach u wychowawców

do piątku (27.10.2017 r.)

W zależności od potrzeb będzie  zorganizowana opieka.

Dyrekcja

Komunikat

  W związku z wystąpieniem zagnidzenia skóry włosów u dzieci bardzo prosimy o dokładną i skrupulatną kontrolę włosów i w sytuacji zauważenia zagnidzenia – o skuteczną likwidację problemu.

Dyrekcja ZSS w Lipsku

ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE "ŚPIEWANKI"

Stypendia edukacyjne

  "Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski kandydatów do stypendium edukacyjnego Zarządu Województwa Podlaskiego.
  Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/372/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom szkół Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa.
  Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej znajdującej się na obszarze Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017.
Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2016/2017 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dnia 10 listopada 2017 r.
Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2016/2017 wyniesie 4 000 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w zakładce Edukacja → Stypendia → Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce → 2016/2017: https://wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendiazaszczegolneosiagnieciawnauce/20162017/ oraz pod numerem telefonu: (085) 66 54 536 – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki."

Strój galowy

18 października

obchodzimy w Szkole Podstawowej w Lipsku

Dzień Patrona.

Obowiązuje strój galowy!

Dni wolne

  Po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządów Uczniowskich ustalam w roku szkolnym 2017/2018 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku:

Szkoła Podstawowa im. Anastazji Milewskiej w Lipsku:

  1. 2 i 3 listopada 2017 r.
  2. 2 i 4 maja 2018 r.
  3. 1 czerwca 2018 r.

Gimnazjum im. Stefana Batorego w Lipsku:

  1. 2 i 3 listopada 2017 r.
  2. 18, 19, 20 kwietnia 2018 r. (dla klas II)
  3. 2 i 4 maja 2018 r.
  4. 1 czerwca 2018 r.

W dniach, o których mowa wyżej, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo – opiekuńczych. W związku z tym wychowawcy klas zbiorą od rodziców/prawnych opiekunów deklaracje związane z potrzebą ewentualnej opieki nad dzieckiem w szkole zawsze na 5 dni przed ustalonym dniem wolnym. Za organizację opieki odpowiada dyrekcja szkoły.

 

Spotkanie z rodzicami uczniów ZSS w Lipsku

 

21.09.2017 r. (czwartek) godz. 15:10

Porządek:
Spotkanie z wychowawcami w klasach:
- wybór Rad Oddziałowych;
- zapoznanie z obowiązującą dokumentacją szkoły;
- sprawy różne.

Zapraszamy

 

Nowy rok szkolny

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4 września o godz. 9:00

w sali gimnastycznej.

Wycieczka do Trójmiasta i Malborka - informacje dla uczniów i rodziców

  W dniach 30-31 maja 2017 r. planowana jest wycieczka uczniów ZSS w Lipsku do Trójmiasta i Malborka. Uczestniczą w niej głównie chórzyści z zespołu „Tremolo" w Lipsku oraz uczniowie, którzy wyróżnili się w sposób szczególny w pracy na rzecz szkoły i środowiska (zwycięzcy różnych konkursów, laureaci i finaliści, osoby z najwyższą średnią ocen itp.). Jest to dla nich nagroda za wytrwałą pracę i zachęta do dalszych wysiłków.
  W wycieczce uczestniczy łącznie 46 osób z ze szkoły podstawowej i gimnazjum oraz 5 absolwentek. Kierownikiem wycieczki jest pani Ewa Renkowska, a opiekunkami pani Bożena Zaniewska, pani Krystyna Bochenek i pani Elżbieta Bienasz.
Opiekunowie przypominają uczniom i ich rodzicom o zabraniu ze sobą ważnej legitymacji szkolnej, stosownego ubrania (kurtka przeciwdeszczowa, ciepła bluza, wygodne buty, buty na zmianę), leków (jeśli są przyjmowane), kanapek na pierwszy dzień (w tym dniu będzie dopiero obiadokolacja). Wyjazd w dniu 30 maja 2017 r. o godzinie 5:00 spod budynku szkoły. Zbiórka uczestników imprezy o godz. 4:40. Prosimy o punktualne przybycie. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły, tel. 87 6423059.

Czytaj więcej: Wycieczka do Trójmiasta i Malborka - informacje dla uczniów i rodziców

Piknik rodzinny

piknik rodzinny - plakat 2017

Statystyki

Odsłon artykułów:
2280030

Ogląda nas

Odwiedza nas 105 gości oraz 0 użytkowników.