Piknik rodzinny

piknik rodzinny - plakat 2017

Spotkanie z rodzicami

  Już w najbliższą środę 26.04.2017 r. o godz 15.10 spotkanie z rodzicami uczniów ZSS w Lipsku.
Program spotkania:

 • Pedagogizacja rodziców i nauczycieli na temat: Bezpieczeństwo w Internecie - wszyscy rodzice i nauczyciele, korytarz I piętro.
 • Spotkania z wychowawcami w klasach: wyniki w nauce, sprawy bieżące.

  Serdecznie zapraszamy.

Dni wolne

Przerwa świąteczna:
13 kwietnia 2017 r. (czwartek) – 18 kwietnia 2017 r. (wtorek).

Egzaminy gimnazjalny:
19, 20, 21 kwietnia 2017r. (środa, czwartek, piątek)
są dniami wolnym dla uczniów
klas I i II gimnazjum

Terminy rekrutacji do przedszkola

  Zgodnie z zarządzeniem Nr 262/2017 Burmistrza Lipska z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do Samorządowego Przedszkola w Lipsku terminy rekrutacji przedstawiają się następująco:
  1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – do dnia 15 marca 2017 roku.
  2. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - od dnia 13 marca 2017 r. do dnia 31 marca 2017 roku.
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – do dnia 10 kwietnia 2017 roku.

  Kryteria rekrutacji
  Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 r. poz. 59):
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

  Wzór wniosku dostępny jest w przedszkolu oraz w szkole podstawowej.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Samorządowe Przedszkole w Lipsku – 87 6423055

OGŁOSZENIE

SAMORZĄD UCZNIOWSKI OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY
„PTAK Z BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO"
PODPISANE PRACE- IMIĘ, NAZWISKO, KLASA - PRZYNOSIMY DO OPIEKUNA SU P.B. MUCHY DO 18.03.2017
TECHNIKA WYKONANIA DOWOLNA, FORMAT A4.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

Plany lekcji

Do pobrania są nowe plany lekcji (ważne od 6 lutego 2017r.):

Spotkanie z rodzicami uczniów ZSS w Lipsku

19.01.2017 r. (czwartek) o godz. 15:10

Porządek:
1. Spotkanie ogólne – hol na I piętrze

 • Występ Małej Pasji
 • przedstawienie wyników klasyfikacji półrocznej

2. Spotkanie z wychowawcami w klasach:

 • przedstawienie wyników nauczania i zachowania za I półrocze roku szkolnego 2016/17;
 • przedstawienie programu nauczania wychowania do życia w rodzinie – klasy 5-te SP i klasy: 2C,3A,3B gimnazjum
 • egzamin gimnazjalny - klasy trzecie, ogólne zasady.
 • sprawy różne klasy i szkoły;

  Klub Misyjny „Rafiki" zaprasza również na kiermasz własnoręcznie uszytych zabawek w ramach akcji charytatywnej.

Spotkanie z rodzicami

  Zapraszamy rodziców uczniów ZSS w Lipsku na spotkanie z wychowawcami w dniu 17.11.(czwartek) o godz. 15.10.
Tematyka spotkania: Informacja o postępach ucznia w nauce, sprawy bieżące klasy. Konsultacje z nauczycielem przedmiotu.

Planowane spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2016/17

 • Wrzesień 2016 r. - spotkania z rodzicami dzieci w grupach przedszkolnych, wybór rad oddziałowych i przedstawiciela do Rady Rodziców, sprawy organizacyjne;
 • 22 września 2016 r. – spotkanie z wychowawcami, wybór rad oddziałowych i przedstawiciela do Rady Rodziców, przedstawienie wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów, sposobu sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkami i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć i zachowania, zapoznanie z dokumentami szkoły: Statut ZSS, WZO; przedstawienie programu nauczania wychowania do życia w rodzinie (kl. 5 i 1 gimnazjum); zapoznanie i rodziców klas 1,2,3,4,5 SP i klas 1 i 2 gimnazjum z regulaminem wypożyczania i korzystania z darmowych podręczników – podpisanie oświadczeń; w klasach II gimnazjum – przedstawienie regulaminu realizacji projektów edukacyjnych; egzamin gimnazjalny – ogólne zasady kl. 3, wybór języka obcego;
 • 17 listopada 2016 r. –przekazanie informacji o wynikach w nauce i zachowaniu;
 • 19 stycznia 2017 r. – spotkanie wychowawców z rodzicami, przekazanie informacji o ocenach semestralnych z przedmiotów i ocenie zachowania;
 • 27 kwietnia 2016r. – spotkanie wychowawców z rodzicami, przekazanie informacji o wynikach w nauce i zachowaniu, przekazanie wyników diagnozy "Osiągnięcie gotowości szkolnej" – ( do końca kwietnia).
 • 12 maja 2017 r. - poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów i ocenie rocznej zachowania.

Stypendia edukacyjne

Statystyki

Odsłon artykułów:
2304451

Ogląda nas

Odwiedza nas 164 gości oraz 0 użytkowników.