Dla rodziców

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipsku informuje, że w terminie od 02.09.2021r. do 22.12.2021r. będą w szkole organizowane zajęcia wspomagające, w których uczniowie mają możliwość uczestnictwa wg załączonego planu:

PRZEDSZKOLE:

  1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – od dnia 25 lutego 2021 r. do 12 marca 2021 r.
  2. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola – od dnia 1 marca 2021 r. do 26 marca 2021r

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów – do dnia 8 kwietnia 2021 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA:

  1. Składanie zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej  dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły – od dnia 25 lutego 2021 r. do 12 marca 2021 r.
  2. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej  dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, w przypadku gdy szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami – od dnia 1 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r.