Ułatwienia dostępu

Dla rodziców

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipsku informuje, że w terminie od 28.03.2022r. do 20.12.2022r. będą w szkole organizowane dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Są one adresowane do wszystkich uczniów klas 1 - 8.

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi:

  • 1 dziecko – 40 zł
  • 2 dziecko – 35 zł
  • 3 i kolejne – 30 zł

Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto:

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

52 9359 0002 0092 1047 2001 0103

Odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1

W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

                                                    Z góry dziękujemy

                                                     Rada Rodziców

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipsku informuje, że w terminie od 02.09.2021r. do 22.12.2021r. będą w szkole organizowane zajęcia wspomagające, w których uczniowie mają możliwość uczestnictwa wg załączonego planu: