Ułatwienia dostępu

Dla rodziców

 Zgodnie z art. 1 pkt 34 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw ustala się godziny dostępności nauczycieli ZSS w Lipsku.

W ramach tego czasu, nauczyciel odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.

 

 

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipsku informuje, że w terminie od 28.03.2022r. do 20.12.2022r. będą w szkole organizowane dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Są one adresowane do wszystkich uczniów klas 1 - 8.