Round up – unit 6. Powtórzenie i utrwalenie słownictwa i struktur z rozdziału 6.

Zeszyt ćwiczeń – str. 55

Zadanie 1 (zadanie do sprawdzenia)

Napiszcie po śladzie wyrazy. Następnie przeczytajcie powstałe równania i zgodnie z tym pokolorujcie obrazki.

Zadanie 2 (zadanie do sprawdzenia)

Popatrzcie na obrazki i przeczytajcie początek zdań. Dopasujcie zdania do obrazków, a następnie uzupełnijcie je zgodnie z obrazkami.

Zeszyt ćwiczeń – str. 56

Zadanie 1 i 2 str. 56 (zadania do sprawdzenia)

Przepraszam za późniejsze zamieszczenie materiałów. W związku z tym nie ma ograniczenia czasowego w przysyłaniu zadań.