Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

Yummy, honey! – a story.

 

Podręcznik – str. 61

Zadanie 1

*Wysłuchacie opowiadania o przygodzie, jaka przytrafiła się Budowi i Holly.  Przyjrzyjcie się uważnie obrazkom i spróbujcie zgadnąć, co się wydarzy.

*Słuchajcie opowiadania i obserwujcie obrazki. (3.10)

Przydatne słownictwo:

a sunflower – słonecznik

Follow me! – Za mną!

Let’s help…  – Pomóżmy…

Go away! – Odejdź!

honey – miód

 

Zadanie 2

*Wysłuchajcie jeszcze raz nagrania śledząc jednocześnie słowa w dymkach.

*Posłuchajcie jeszcze raz. Tym razem powtarzajcie wypowiedzi bohaterów.

*Zwróćcie uwagę, że Bud i Holly przyjaźnią się ze wszystkimi zwierzętami z lasu poza wroną,

a zaprzyjaźnione pszczoły pomagają im.

 

Zeszyt ćwiczeń – str. 59

Zadanie 1 (zadanie do sprawdzenia)

Ilustracje pochodzą z opowiadania, ale nie ułożono ich w odpowiedniej kolejności. Ponumerujcie je.

Zadanie 2 (zadanie do sprawdzenia)

Pokolorujcie słoneczniki (sunflowers), pszczoły (bees), ptaka (a bird) i miód (honey).

 

 

There’s a bee.

 

Podręcznik – str. 62

Zadanie 1

Przyjrzyjcie się obrazkowi, na którym ukryło się kilka zwierząt. Posłuchajcie nagrania i po każdym zdaniu wskażcie zwierzę, o którym mowa. (3.11)

Np.: There’s a dog. – Tam jest pies. (Wskazujemy, gdzie ukrył się pies.)

 

Zadanie 2 (zadanie do sprawdzenia)

W tym zadaniu widzimy 6 zdań. Każde zdanie odnosi się do jednego ze zwierzątek ukrytych
na obrazku. Dla przykładu zdanie pierwsze odwołuje się do zwierzątka oznaczonego cyfrą 1, czyli ptaka (bird). W każdym zdaniu są wymienione dwa zwierzątka. Trzeba wybrać to, które oznaczone jest daną cyfrą i zapisać zdanie w zeszycie.

Np.: 1. There’s a bird.

W ten sam sposób piszemy pozostałe zdania.

 

Zeszyt ćwiczeń – str. 60

Zadanie 1 (zadanie do sprawdzenia)

W zadaniu należy dopasować zwierzęta do ich legowisk i pokolorować obrazki.

 

Rozwiązania zadań proszę przesłać  do 23.05.