Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

Face.

 

Podręcznik – str. 70

Nauczymy się angielskich nazw części twarzy.

 

Zadanie 1

Popatrzcie na twarz Holly. Posłuchajcie nagrania i wskażcie elementy twarzy. (3.25) Posłuchajcie jeszcze raz i powtórzcie nowe słowa. (3.26)

Zapiszcie w zeszycie:

ears – uszy

eyes – oczy

a mouth – usta

a nose – nos

 

Zadanie 3

Popatrzcie, jak Holly narysowała i podpisała pyszczek wydry. Narysujcie twarz lub pyszczek wybranej postaci z książki „Explore Treetops” i podpiszcie poszczególne elementy.

Zeszyt ćwiczeń – str. 69

Zadanie 1

Przyjrzyjcie się zarysowi pyszczka i jego elementom narysowanym na dole strony. Uzupełnijcie rysunek dorysowując brakujące elementy pyszczka Ottera i podpiszcie ilustracje znajdujące się
na dole strony.

Podręcznik w wersji cyfrowej znajdziecie na stronie internetowej wydawnictwa:

https://elt.oup.com/elt/students/exploretreetops/lessons/explore-treetops-kl-1-classbook-units-3-8.pdf?cc=pl&selLanguage=pl