Ułatwienia dostępu

Sports – nazwy sportów. Can / can’t – umiejętności.

Przed nami ostatni miesiąc roku szkolnego i ostatni rozdział w książce. Tym razem sport, nauczymy się kilku nazw różnych dyscyplin sportowych oraz tego jak powiedzieć że coś umiemy albo nie umiemy zrobić.

Zaczynamy od zadania 1. Proszę popatrzeć na rysunek (rys. 1) i powiedzieć jakie dyscypliny sportowe uprawiają bohaterowie naszej książki ?

Teraz proszę posłuchać nagrania ( plik 3.18) i wskazać jaką dyscyplinę sportową słyszycie.

A teraz trochę pisania, bierzemy długopisy w rączkę i zapiszemy wszystkie dyscypliny. Angielskie nazwy dyscyplin są napisane pod obrazkiem.

Uwaga ! piszemy powoli, wyraźnie i bezbłędnie :) np. 1. Ride a bike, itd.


Kolejne zadanie (rys. 2) dotyczy czasownika can / can’t. Używamy go wtedy kiedy chcemy powiedzieć że coś możemy, umiemy albo potrafimy zrobić.

I can… - ja mogę, potrafię.

I can’t… - ja nie mogę, nie potrafię.

W zadaniu mamy sześć różnych rysunków. Na każdym rysunku jest inna postać która mówi że coś potrafi albo nie potrafi robić. Teraz musicie napisać te zdania czyli na początek wybieramy właściwe słowo can albo can’t i wpisujemy odpowiednią dyscyplinę sportową. I tak na pierwszym obrazku widzimy myszkę która potrafi biegać czyli jak napiszemy zdanie ? *

Pozostałe pięć zdań proszę napisać samodzielnie.

Oczywiście tak jak zwykle chciałbym sprawdzić jak Wam poszło dlatego proszę o przesłanie mi na maila zdjęcia z pracą.

I to na razie wszystko :)


* 1. I can run.