Ułatwienia dostępu

  Dzień Dobry!

Kochani, jestem z Was bardzo dumna, że tak świetnie radziliście sobie ze zdalnym nauczaniem. Wszyscy z dużym zaangażowaniem podejmowaliście i rozwiązywaliście wszystkie zadania. Słowa podziękowania i zrozumienia kieruję również na ręce Waszych rodziców: dziękuję za wytrwałość, stały kontakt i przesyłanie prac. Wszyscy działaliśmy w interesie naszych dzieci i to mam nadzieję zaowocuje.

  Uwaga!

  Podręczniki zwracamy w dogodnym dla siebie dniu, w ciągu czterech dni od 16-19 czerwca od godz. 9.00 do godz. 14.00. W holu przy wejściu głównym będzie pojemnik z opisem klasa 2b. Bardzo proszę o pozostawienie podręczników i książek do czytania z biblioteki w tym miejscu. Przypominam, że zwracamy tylko podręczniki, czyli w naszym przypadku język polski ( wszyscy) , matematyka (dwie osoby), a ćwiczenia są własnością ucznia i można z nich korzystać.

  Język polski:

Proszę na podstawie treści obrazkowej w podręczniku s. 72-82 utrwalić i przypomnieć zagadnienia z gramatyki i ortografii. Jeżeli wystarczy Wam sił wykonać ćwiczenia s.54-64. Powodzenia.

 Matematyka:

Proponuję też treści podsumowujące umiejętności z matematyki . Wykonać zadania w ćwiczeniu od strony 84 do 96.

Pracę można rozłożyć do końca roku, bo ćwiczenia zostają!

Do oceny tym razem nic nie wysyłamy.

  Pozdrawiam Was bardzo serdecznie , życzę dużo zdrowia – Teresa Sapieha.

  Spotkamy się na rozdaniu świadectw. Prawdopodobnie będzie to w czwartek 25 czerwca o godz. 9.00. W tej sprawię będę dzwoniła do Państwa indywidualnie po 22 czerwca.

P.S. W tym roku wszystkie dzieci otrzymują nagrody książkowe za bardzo dobrą prace w trudnych warunkach. Prośba Rady Rodziców o wpłaty składki na ten cel. ( Z naszej klasy brakuje 2 składek).