Ułatwienia dostępu

  1. Temat: Doskonalenie techniki rzutów jednorącz i oburącz w miejscu i w ruchu.

Przybory: piłka, wiaderko, kręgle.

>Część wstępna - rozgrzewka.

- w marszu podrzucanie piłki z ręki do ręki, to samo w biegu;

- toczenie i podnoszenie piłki w truchcie z prawej i lewej strony;

- w miejscu podrzucanie piłki w górę – przysiad, wyskok i chwyt piłki w wyskoku;

- krążenie piłką po 2x wokół kostek, kolan, bioder, głowy i z powrotem, krążenie w drugą stronę;

- skłony w przód z dotykaniem piłką podłogi za piętami;

- leżenie na plecach z piłką między stopami, leżenie przewrotne i przekazanie piłki do rąk;

- leżenie na brzuchu – przetaczanie piłki z prawej ręki do lewej pod uniesioną klatką piersiową;

- przysiady z piłką ( 5x ).

>Część główna:

- rzut piłką oburącz sprzed klatki piersiowej o ścianę i chwyt oburącz;

- rzut piłką o ścianę prawą ręką i chwyt oburącz;

- rzut piłką o ścianę lewą ręką i chwyt oburącz;

- rzut piłką o ścianę prawą ręką i chwyt piłki po odbiciu kozłom o podłogę;

- rzut piłką o ścianę lewą ręką i chwyt piłki po odbiciu kozłem o podłogę;

- rzut piłką z trafieniem do wiaderka po 5 rzutów prawą ręką i 5 rzutów lewą ręką;

- rzut piłką obuącz, jednorącz do obranego celu (np. kręgle);


>Ćwiczenia kończące: luźne wymachy ramion i nóg.