Ułatwienia dostępu

  1. Temat: Doskonalenie odbić piłki sposobem górnym i dolnym.

Przybory: piłka siatkowa.

>Część wstępna:

Ćwiczenia z piłką.

- marsz z piłką na wyprostowanej dłoni;

- marsz z piłką w górze na palcach;

- marsz z piłką w przód na piętach;

- w truchcie podrzut piłki w górę i chwyt;

- w truchcie podrzut piłki w górę, klaśnięcie i chwyt;

- w miejscu przeskoki przez piłkę do przodu i w tył;

- krążenia tułowia z piłką w prawą, a następnie w lewą stronę;

- siad skrzyżny, piłka z przodu, skłon tułowia na raz lewe kolano, wyprost, na dwa skłon do piłki, wyprost, na trzy prawe kolano, wyprost;

- leżenie tyłem, piłka pomiędzy stopami, unoszenie wyprostowanych nóg z piłką do góry, powrót.

 

>Część główna:

Ćwiczenia z piłką (możesz zatrudnić do podawania piłki rodziców lub rodzeństwo).

- podania piłki oburącz zza głowy;

- podania piłki: raz prawą ręką, raz lewą;

- podania piłki po wyskoku w górę;

- odbicie piłki sposobem górnym do partnera;

Technika odbić sposobem dolnym.

Przed odbiciem energiczne i zdecydowane dojście do nadlatującej piłki, zatrzymanie się na nogach ugiętych w kolanach, w stabilnej postawie. Ramiona wyprostowane w łokciach, bez kontaktu z tułowiem, przedramiona złączone. Jedna noga wysunięta do przodu, ustawiona wraz z tułowiem w kierunku odbicia piłki. Piłkę odbijamy miękką częścią przedramion, znajdującą się powyżej nadgarstków, z jednoczesnym wyprostem nóg w kolanach oraz ruchem ramion i tułowia w kierunku odbijanej piłki. Ramiona powinny być proste do końca, to znaczy do utraty kontaktu z piłką.

- odbicia piłki rzuconej oburącz górą przez partnera;

- odbicia piłki rzuconej oburącz od dołu przez partnera, z jednym krokiem dojścia: w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu;

Technika wykonania zagrywki dolnej.

Postawa stabilna, prostopadła do siatki, noga przeciwna do ręki zagrywającej w przodzie. Ciężar ciała spoczywa na nodze wysuniętej do przodu, tułów nieznacznie wychylony do przodu. Ruch ręki uderzającej piłkę wahadłowy, do przodu. Uderzamy piłkę nasadą otwartej dłoni. Niewysoki podrzut piłki przed ręką uderzającą. W momencie uderzania ręka powinna być prosta lub lekko ugięta w łokciu.

- ćwiczenie zagrywki dolnej z odległości 3m;

- zagrywka dolna przez siatkę z wydłużaniem odległości.

>Ćwiczenia kończące zajęcia:

- w siadzie skrzyżnym, dłonie na kolanach – wdech nosem i wydech ustami.

 

  1. Temat: Gry i zabawy w nauczaniu mini siatkówki.

Przybory: piłka siatkowa.

>Część wstępna:

Ćwiczenia z piłką.

- krążenia tułowia z dotykaniem podłoża przed sobą;

- skłony w przód z dotykaniem podłoża przed sobą i za piętami;

- leżenie tyłem z piłką między stopami – przejście do leżenia przewrotnego z dotknięciem piłką podłogi za głową;

- leżenie przodem z piłką trzymaną na wyprostowanych ramionach – kozłowanie piłki opuszkami palców;

- skoki nad piłką: w przód, w tył oraz na boki;

- odbicia piłki sposobem górnym nad głową;

- odbicia piłki sposobem dolnym, po koźle;

- trzy odbicia piłki sposobem górnym, trzy odbicia sposobem dolnym;

- naprzemienne odbicia – górą i dołem.

- odbicia górą o ścianę;

- odbicia dołem o ścianę.

 

>Część główna:

Ćwiczenia z piłką wykonuj z pomocą rodziców lub rodzeństwa.

W ustawieniu po obu stronach siatki.

-odbicia piłki nad siatką sposobem oburącz górnym;

-odbicia piłki nad siatką sposobem oburącz dolnym;

- w ustawieniu 3m od siatki przebijamy piłkę sposobem jednorącz dolnym;

- Zabawa – Dyszel;

- Zabawa - Odbij po koźle.

 

>Ćwiczenia kończące zajęcia:

- marsz na palcach, marsz na pietach, tupanie, luźne podskoki.

 

  1. Temat: Gra w mini siatkówkę.

 

Przybory: piłka siatkowa.

 

>Część wstępna:

- bieg przodem;

- bieg tyłem (dzieci patrzą przez ramię w tył);

- skip A;

- skip C;

- w marszu duże kroki prawie do wypadu;

- marsz na palcach, dzieci unoszą ręce w górę;

- marsz na pietach;

- grzybki – uczniowie dotykają podłoża raz prawą, raz lewą ręką;

- marsz na czworakach;

- marsz w podporze tyłem;

- przeplatanka bokiem;

- dowolne przeskoki z nogi na nogę, poruszając się w przód;

- pięć pajacyków w miejscu;

- pięć przysiadów.

 

>Część główna:

Uproszczona gra w siatkówkę.

Wysokość siatki 2m, wymiary boiska: 3m szerokości i 4,5m długości. Zaczynamy grę w zespołach dwuosobowych, a w miarę czynionych postępów wprowadzamy kolejnych graczy i powiększamy plac gry. Grę rozpoczynamy zagrywką dolną lub górnym odbiciem oburącz zza linii 3m. Wprowadzamy zasadę gry tak zwane dwa odbicia, to znaczy, że piłka musi być odbita do partnera grającego w tej samej drużynie, zanim zostanie wysłana nad siatką na stronę przeciwnika.

 

>Ćwiczenia kończące zajęcia:

- luźne wymachy ramion.