Temat: W laboratorium wielkiej uczonej.
1. Po przeczytaniu tematu z podręcznika str.134 - 137:
-  wiesz, kim była Maria Skłodowska-Curie;
• wymieniasz osiągnięcia Marii Skłodowskiej-Curie;
 • wiesz, kiedy i za co Maria Skłodowska-Curie została wyróżniona Nagrodą Nobla;
• oceniasz działania Marii Skłodowskiej-Curie;
• zauważasz wzrost znaczenia kobiet w rozwoju nauki i kultury w XIX wieku.
2. Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń do tego tematu.
3. Zmierz się ze sprawdzianem z tego działu do 14 maja do godz. 18.00. Wyślij SMS - em lub na maile'a Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ZADANIE 1. (0–1) Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej. Wpisz w lukach cyfry od 1 do 4. Cyfrą 1 oznacz wydarzenie najwcześniejsze.
A. Wybuch powstania styczniowego – __________ .
B. Powstanie Mazurka Dąbrowskiego – __________ .
C. Obrona Jasnej Góry przed Szwedami – __________ .
D. Założenie Zamościa przez Jana Zamoyskiego – __________ .
ZADANIE 2. (0–4) Do podanych postaci historycznych dopasuj odpowiednie informacje. Przy każdej z postaci wpisz numer właściwej informacji.
A. Stefan Batory – __________
B. Tadeusz Kościuszko – __________
C. Jan Henryk Dąbrowski – __________
D. Maria Skłodowska-Curie – __________
1. osoba dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla
2. dowódca Legionów Polskich walczących u boku Napoleona Bonapartego
3. król Polski, zwycięzca w wojnie z państwem moskiewskim
4. przywódca powstania w 1794 roku
ZADANIE 3. (0–4) Podkreśl poprawne zakończenie każdego zdania.
A. Jan III Sobieski zwyciężył Turków pod Częstochową / pod Wiedniem.
B. Polscy chłopi walczący w bitwie pod Racławicami byli uzbrojeni w kosy / w widły.
C. Wybudowana przez Rosjan po powstaniu listopadowym Cytadela miała zapewnić spokój w Krakowie/ w Warszawie.
D. Na początku XX wieku na uczelniach studiowało niewiele kobiet / studiowały głównie kobiety.
ZADANIE 4. (0–4) Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz PRAWDA, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub FAŁSZ, jeśli jest fałszywe. A. Wojnę Rzeczypospolitej z Rosją w XVII wieku nazywamy potopem.  PRAWDA /  FAŁSZ
B. Stanisław August Poniatowski był ostatnim królem Polski.  PRAWDA /  FAŁSZ
C. Na ziemiach polskich Napoleon utworzył państwo noszące nazwę Królestwo Polskie.  PRAWDA /  FAŁSZ
D. Powstańcy styczniowi prowadzili przeciw Rosjanom wojnę partyzancką.  PRAWDA /  FAŁSZ 
ZADANIE 5. (0–3) Przeczytaj tekst źródłowy i odpowiedz krótko na pytania. Maria Skłodowska-Curie po latach tak wspominała okres studiów: Pokój, w którym mieszkałam, znajdował się […] [na strychu] i był zimą bardzo zimny […]. Podczas szczególnie ostrej zimy zdarzało się nieraz, że woda zamarzała nocą w miednicy. Ażeby móc zasnąć, musiałam kłaść na kołdrę wszystkie moje ubrania. W tym samym pokoiku gotowałam na maszynce spirytusowej obiady […]. Obiad składał się często z chleba i filiżanki czekolady, z jaj i owoców. Nie miałam żadnej pomocy w gospodarstwie i sama wnosiłam niewielkie ilości węgla na szóste piętro. M. Skłodowska-Curie, Autobiografia, Lublin 1990.
A. Gdzie – w której części budynku – mieszkała w czasie studiów Maria Skłodowska?
B. Dlaczego warunki, w których mieszkała Maria Skłodowska, były bardzo ciężkie?
C. Co w czasie studiów jadała na obiad Maria Skłodowska? (Podaj dwa przykłady).
ZADANIE 6. (0–4)  Podaj po jednym przykładzie zasług (dokonań) Tadeusza Kościuszki i Stefana Czarnieckiego. 
ZADANIE 7. (0–2) Połącz w pary pojęcia z właściwymi opisami. Przy każdym pojęciu wpisz numer, którym oznaczono właściwy opis.
A. mąż stanu – ____ B. hetman – ____
1. dowódca wojsk w dawnej Rzeczypospolitej
2. przywódca insurekcji
3. wybitny polityk
4. członek najbogatszej grupy szlachty