Temat: Miasto z morza.
1. Przeczytaj temat z podręcznika str. 148 - 151
2. Popracuj z mapą z podręcznika str.151:
- wskaż i wymień sąsiadów Polski,
- wskaż miasto Gdynia,
- w widłach jakich rzek usytuował się Centralny Okręg Przemysłowy (COP)
3. Opowiedz rodzicom/ opiekunom temat wg. punktów:
 • powstanie portu i miasta Gdyni;
• kto to byli Eugeniusz Kwiatkowski i Władysław Grabski;
• znaczenie powstania Gdyni i COP dla Polski w okresie międzywojennym; 
4. Wykonaj ćw. 1 i 2 str. 65 w zeszycie ćwiczeń.