1. poniedziałek 18 maja

Temat: Legendy ojczyste – piszemy sprawdzian.

 

Do rozwiązania test na eduelo.pl – „Legendy polskie”. Termin –  do wtorku 19 maja.

2.wtorek  19 maja

Temat: Raz – dwa – trzy! O rytmie.

 1. Ćwiczenie 11 str. 208 z podręcznika – co tworzy rytm wiersza?
 2. Zapisz w zeszycie i zapamiętaj, czym jest rytm – ramka w podręczniku str. 208.
 3. Ćw. 12, 13 i 14 str. 208-209 z podręcznika -
 4. Praca domowa: ćw. 10, 11 i 13 str. 45 z zeszytu ćwiczeń. Wyślij do sprawdzenia.

 

 1. czwartek 21 maja

Temat: Kraina języka. Wypowiedzenie i jego rodzaje.

 1. Przeczytaj uważnie trzy ramki  „Zapamiętaj!” ze stron 214, 215 i 216 w podręczniku.
 2. Zapisz w zeszycie notatkę.

Wypowiedzenie to wyraz lub grupa wyrazów połączonych ze sobą logicznie i gramatycznie.

Rodzaje wypowiedzeń ze względu na cel wypowiedzi:

·        oznajmujące (zawiera informację)np. Mam 10 lat.

·        pytające (zawiera pytanie), np. Ile masz lat?

·        rozkazujące (wyraża prośbę lub rozkaz), np. Odrób lekcje.

 

   Każde z tych wypowiedzeń może wyrażać silne uczucia (być wypowiedziane podniesionym tonem)  i     wówczas staje się wypowiedzeniem wykrzyknikowym, np. Przeczytam tę książkę! Co się stało?! Wynieś śmieci!

 

 1. 3. Praca domowa: ćw. 101, 102, 103, 104 str. 116 -117 z zeszytu ćwiczeń. Prześlij do sprawdzenia.

 

 1. piątek 22 maja

Temat: W rodzinie.

 1. Obejrzyj obraz otwierający nowy rozdział w podręczniku str. 229.
 2. Przepisz do zeszytu wyrazy, które mają związek ze słowem rodzina: rodzice, urodzić się , poradzić się urodziny, rodzeństwo, radować się, rodowity, ród, rada, rodzinny, rodowód, rodowodowy, rodak. Podkreśl wspólną cząstkę tych wyrazów.
 3. Przeczytaj czytankę: „Ciocia Alusia nie zaśnie bez smoczka…” – podr. str. 230 -233.
 4. Praca domowa: ćw. 8/234 z podręcznika. Prześlij do sprawdzenia.