Ułatwienia dostępu

Temat: Bohaterowie Solidarności.
1. Przeczytaj temat z podręcznika str.164 - 169. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, poproś dziadków, rodziców o wyjaśnienie, starsi członkowie rodziny znają tę historię z autopsji (własnego doświadczenia). 
2. Po przeanalizowaniu tematu powinieneś:
- znać daty roczne:
strajków sierpniowych,
powstania Solidarności,
wprowadzenia stanu wojennego w Polsce,
pierwszych częściowo wolnych wyborów;
- wiedzieć, kto to byli:
Lech Wałęsa,
Anna Walentynowicz,
Wojciech Jaruzelski,
Jerzy Popiełuszko;
- podać przyczyny i skutki zawarcia porozumień sierpniowych oraz wprowadzenia stanu wojennego;
- dostrzegać związek między działaniami Solidarności a upadkiem komunistycznej władzy w Polsce;
- rozumieć znaczenie powstania Solidarności dla historii Polski i Europy;
- oceniać wprowadzenie stanu wojennego;
- wyjaśniać, jakie znaczenie miały wybory z 4 czerwca 1989 roku.
3. Wykonaj wszystkie ćwiczenia z ,,Zeszytu ćwiczeń" do tego tematu i prześlij mi SMS - em do 8.06.2020 r.
Temat: Papież Polak.
1. Zapoznaj się z tematem str.170 - 173 - podręcznik
2. Dodatkowo możesz obejrzeć fragm. filmów fabularnych o papieżu Polaku lub film dokumentalny o Janie Pawle II.
3. Wykonaj wszystkie ćwiczenia z ,,Zeszytu ćwiczeń" do tego tematu. 
4. Pooglądaj ilustracje miejsc, o których mówiliśmy na lekcjach historii i zwróć uwagę na regiony, w których się znajdują. Co to za miejsca? Warto przypomnieć! - str.176 - 177 (podręcznik)
Życzę miłych i przyjemnie spędzonych wakacji.