Ułatwienia dostępu

 1. poniedziałek 08 czerwca

Temat: Ćwiczymy rozpoznawanie podmiotu i orzeczenia.

 1. W formie żartobliwej przypomnij sobie, czym jest podmiot i orzeczenie: https://www.youtube.com/watch?v=KcTCw7X4OU8

 2. Praca z zeszytem ćwiczeń: ćw. 124, 126, 127, 129, 131, 132/ str. 126-130

Wyślij do sprawdzenia.

2.wtorek 09 czerwca

Temat: Grupa podmiotu i grupa orzeczenia. Określenia w zdaniu.

 1. Zapisz w zeszycie i zapamiętaj:

Określenia w zdaniu to wyrazy dodatkowe(określające) do podmiotu i orzeczenia. Wnoszą one dodatkowe informacje o rzeczach, osobach i czynnościach.

kotek (jaki?) mały - określenie podmiotu

śpi (gdzie?) na poduszce – określenie orzeczenia

na poduszce (jakiej?) miękkiej - określenie określenia orzeczenia

Grupa podmiotu to podmiot i jego określenia, grupa orzeczenia to orzeczenie i jego określenia.

 1. Uzupełnij swoją wiedzę: https://www.youtube.com/watch?v=8_lIiJTo8MI

 2. Praca z zeszytem ćwiczeń: ćw. 138, 142, 143, 144 i 145/ str. 133-137.

Wyślij do sprawdzenia.

 1. poniedziałek 15 czerwca

Temat: Czy trudno znaleźć przyjaciela? – Ignacy Krasicki „Przyjaciele”.

 1. Pracuj z e-podręcznikiem: https://epodreczniki.pl/a/czy-trudno-znalezc-przyjaciela/DoSUldimX

 2. Obejrzyj komiks.

 3. Zapoznaj się z notką o Ignacym Krasickim.

 4. Śledząc wzrokiem tekst, wysłuchaj recytacji bajki.

 5. Ustnie wykonaj kolejno na stronie podane ćwiczenia (pomiń ćw. 8, 10, 12 i 14), a ćwiczenie 9 zapisz w zeszycie. Nie wysyłaj.

 

 1. piątek 19 czerwca

Temat: Zakręty ortografii. Wielka litera w tytułach i nazwach świąt.

 1. Zapisz w zeszycie i zapamiętaj:

W tytułach utworów literackich, dzieł muzycznych, plastycznych, filmowych i teatralnych wielką literą piszemy tylko pierwszy wraz, a całość ujmujemy w cudzysłów, np. „Magiczne drzewo”, obraz „Bitwa pod Grunwaldem”, Hobbit, czyli tam i z powrotem”.

Wyjątek: tytuły ksiąg biblijnych, w których wszystkie wyrazy piszemy wielką literą, np. „Nowy Testament”, Pismo Święte” .

Nazwy świąt piszemy wielkimi literami, np. Wielki Piątek, Boże Narodzenie.

 1. Praca z zeszytem ćwiczeń : ćw. 1,2,3/ str. 180-181 oraz 1,2,3,4/ str. 182-184. Nie wysyłaj.