Temat: Insurekcja kościuszkowska.
1.Przeczytaj temat, postaraj się zapamiętać najważniejsze informacje.
2. Uzupełnij ćwiczenia do tego tematu.
3. Odpowiedz na pytania i wyślij mi SMS -em lub E-mailem do 21.04.2020 r. (napisz na kartce, włóż do zeszytu ćwiczeń przy tym temacie):
- Co było największym dokonaniem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego?
- Co znaczy słowo insurekcja?
- Wymień dwóch bohaterów bitwy pod Racławicami.
- Podaj dwa skutki powstania kościuszkowskiego.
Temat: Dał nam przykład Bonaparte.
1. Przeczytaj temat, zwróć uwagę na wytłuszczone wyrażenia.
2. Uzupełnij ćwiczenia do tego tematu.
3. Przypomnij słowa hymnu państwowego, śpiewając go w odpowiedniej postawie.
4. Porównaj słowa hymnu z ,,Pieśnią Legionów Polskich " - str.124 (podręcznik)