Ułatwienia dostępu

  1. poniedziałek 27 kwietnia

Temat: Opisujemy herb Polski.

  • Przypomnij sobie, jak się pisze opis obrazu. Sporządzaliśmy na lekcji opis fotografii przedstawiającej krajobraz, podobny opis pisaliście w domu. Zajrzyj tam!
  • Obejrzyj ilustrację przedstawiającą herb Warszawy.
  • Obejrzyj w Internecie herb Warszawy.
  • Praca domowa: Opisz herb według podanego planu.

Zadbaj o poprawność ortograficzną, językową i interpunkcyjną, a także o czytelność i estetykę zapisu. Nie zapomnij też o akapitach.  Pracę napisz w formie wypracowania (nie przepisuj planu)  i prześlij do sprawdzenia do czwartku (30 kwietnia). Możesz to zrobić w komputerze, wykorzystując  dostępny program tekstowy (dokument wyślij jako załącznik)  lub w zeszycie (wyślij zdjęcie pracy).

Plan opisu herbu Warszawy

I Wstęp

[3–4 zdania na temat pochodzenia nazwy stolicy i tego, co znajduje się w jej herbie]

II Rozwinięcie

– wygląd tarczy herbowej

– opis syreny (tułów, głowa, ręce z tarczą i mieczem)

– opis korony

III Zakończenie

[własne zdanie na temat wyglądu herbu]

2.wtorek  28 kwietnia

Temat: Do jakich faktów historycznych i wydarzeń legendarnych nawiązuje  legenda „Stopka królowej Jadwigi”?

  • Przeczytaj tekst z podręcznika – str. 196-197.
  • Zapisz w zeszycie definicję legendy - podręcznik str. 185
  • Ustnie uzasadnij, że tekst „Stopka królowej Jadwigi” to legenda.
  • Praca domowa: Naucz się pięknie czytać tekst, następnie przeczytaj go na głos któremuś z domowników.  Niech słuchający spróbuje Cię ocenić . Prześlij mi informację o tym, jaką ocenę  za czytanie Ci wystawiono.
  1. czwartek 30 kwietnia

Temat: Z jakim narodowym świętem Polaków ma związek wiersz Witaj, majowa jutrzenko?

Konstytucja 3 maja uchwalona została 3 maja 1791 roku.  Konstytucja regulowała prawo, ograniczając prawa magnatów i nadmierne przywileje szlachty oraz  wprowadzając  trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Autorami Konstytucji 3 maja byli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj.

Uwaga!

2 maja obchodzimy Święto Flagi. Jest to okazja do zademonstrowania  uczuć patriotycznych poprzez wywieszanie flagi  lub chorągiewek w naszych domach. Zachęcam do zrobienia tego we własnym domu. Bądźmy dumnymi obywatelami i okażmy innym, że Ojczyzna jest dla nas ważna!